Privacy Policy

Algemeen

Dit is de privacy policy van GrandOptical, onderdeel van Retail Optical Stores Belgium BV (“GrandOptical ). GrandOptical, is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die onder andere worden verzameld via deze website (de "Website").

GrandOptical respecteert jouw privacy en houdt zich aan de regels die de geldende wetgeving rondom bescherming van persoonsgegevens stelt, waaronder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Persoonsgegevens

GrandOptical verwerkt de persoonsgegevens die zij onder andere via de Website van je ontvangt. Dit zijn bijvoorbeeld de gegevens die je invult op contact- en/of aanvraagformulieren op de Website. Je kunt via de Website onder meer jouw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres aan GrandOpticalverstrekken.
GrandOptical verwerkt ook medische persoonsgegevens bijvoorbeeld bij de verkoop van contactlenzen en brillen op sterkte. Hiervoor verzamelt GrandOptical oogmeetgegevens die uitsluitend gebruikt worden voor het doel waarvoor ze verstrekt zijn.

Bezoekers van de Website die jonger zijn dan 16 jaar mogen slechts persoonsgegevens via de Website aan GrandOptical verstrekken, als zij daarvoor toestemming hebben gekregen van een wettelijke vertegenwoordiger, die kennis heeft genomen van deze privacy policy.

Doeleinden en verstrekking aan derden

Jouw persoonsgegevens worden door GrandOptical gebruikt om door jou gestelde vragen te beantwoorden, om je te informeren over de huidige en toekomstige activiteiten en acties van GrandOptical voor het versturen van elektronische nieuwsbrieven, voor het versturen van reclame per post, voor statistische doeleinden, en voor geautomatiseerde gegevensverwerking. Jow bijzondere persoonsgegevens zullen uitsluitend gebruikt worden voor de dienstverlening. Voor zover wettelijk vereist vraagt GrandOptical jouw toestemming, voordat zij jouw persoonsgegevens voor deze doeleinden gebruikt.

GrandOptical zal de door jou verstrekte persoonsgegevens, indien noodzakelijk voor de dienstverlening, doorgeven aan haar groepsmaatschappijen of aan derden, waaronder mogelijk Google en Facebook, die de hiervoor genoemde gegevensverwerkingen in opdracht en onder verantwoordelijkheid van GrandOpticalof haar groepsmaatschappijen zullen uitvoeren. GrandOptical zal jouw persoonsgegevens voor het overige niet aan derden ter beschikking stellen of verkopen, tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Beveiliging en bewaartermijn

De opslag en doorgifte van jouw persoonsgegevens is beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken. GrandOptical bewaart de door jouw verstrekte persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

Inzage, correctie, verwijdering en data overdracht

Je kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die GrandOptical over jou verzamelt. Ook kun je GrandOptical verzoeken deze gegevens te corrigeren, te verwijderen en/of naar je over te dragen. Je kunt hiertoe een schriftelijk verzoek sturen aan: GrandOptical t.a.v. Klantendienst – Kerkstraat 13, 2640 Mortsel, België of via het online contactformulier. Overdracht van gegevens zal uitsluitend plaatsvinden op een veilige manier waarbij te controleren is dat de persoonsgegevens naar de juiste persoon gezonden worden. Hierbij kan het nodig zijn dat wij enkele gegevens aan je vragen om dit te kunnen verifiëren.

Contact functionaris gegevensbescherming

GrandOptical heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld die je kan bereiken via dpo@grandvisionbenelux.com.

Klacht indienen

Indien je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door GrandOptical dan kan je bij ons een klacht indienen door het online contactformulier in te vullen.

Het is ook mogelijk om een melding te doen bij de toezichthoudende autoriteit, de Gegevensbeschermingsautoriteit, indien je vindt dat wij niet handelen in overeenstemming met de AVG.