Privacy en disclaimer

Algemeen

Dit is de privacy policy van Grand Opticiens Belgium N.V. (“Grand Opticiens”), onderdeel van Brilmij Groep B.V. ("Brilmij"). Grand Opticiens is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld via deze website (de "Website"). Grand Opticiens respecteert uw privacy en houdt zich aan de regels die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. Grand Opticiens is een vennootschap naar Belgisch recht met zetel gevestigd te Stationsstraat 102–108, 2800 Mechelen ingeschreven bij de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer [0424 735 977].

Persoonsgegevens

Grand Opticiens verwerkt de persoonsgegevens die zij via de Website van u ontvangt. Dit zijn bijvoorbeeld de gegevens die u invult op contact- en aanvraagformulieren op de Website. U kunt via de Website onder meer uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres aan Grand Opticiens verstrekken.

Bezoekers van de Website die jonger zijn dan 16 mogen slechts persoonsgegevens via de Website aan Grand Opticiens verstrekken, als zij daarvoor toestemming hebben gekregen van een wettelijke vertegenwoordiger, die kennis heeft genomen van deze privacy policy. Door het meedelen van uw persoonlijke gegevens aan Grand Opticiens op deze website, inclusief mogelijke medische gegevens zoals uw oogmetingen, geeft u Grand Opticiens de toestemming om deze persoonsgegevens te verwerken op de manier die beschreven wordt in deze privacy policy.

Doeleinden en verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens worden door Grand Opticiens gebruikt om door u gestelde vragen te beantwoorden, om u te informeren over de huidige en toekomstige activiteiten en acties van Grand Opticiens, voor het versturen van elektronische nieuwsbrieven en voor het versturen van reclame per post, per e-mail of SMS.

U heeft het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op direct marketing. Dit doet u door een schriftelijk verzoek in die zin te sturen aan: GrandOptical t.a.v. Klantendienst – Stationsstraat 102–108, 2800 Mechelen. Grand Opticiens zal de door u verstrekte persoonsgegevens in sommige gevallen doorgeven aan haar groepsmaatschappijen. In sommige gevallen zal Grand Opticiens de door u verstrekte persoonsgegevens ook aan derden ter beschikking stellen, die de hiervoor genoemde gegevensverwerkingen in opdracht en onder verantwoordelijkheid van Grand Opticiens of haar groepsmaatschappijen zullen uitvoeren. Grand Opticiens zal uw persoonsgegevens voor het overige niet aan derden ter beschikking stellen, tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Beveiliging en bewaartermijn

De opslag en doorgifte van uw persoonsgegevens is beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken. Grand Opticiens bewaart de door u verstrekte persoonsgegevens in beginsel niet langer dan 10 jaar.

Inzage, correctie en verwijdering

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die Grand Opticiens over u verzamelt. Ook kunt u Grand Opticiens verzoeken deze gegevens te corrigeren of te verwijderen. U kunt hiertoe een schriftelijk verzoek sturen aan: GrandOptical t.a.v. Klantendienst – Stationsstraat 102–108, 2800 Mechelen.

© Copyright | Alle getoonde prijzen op de website zijn inclusief BTW
Gebruiksvoorwaarden | Privacy | Algemene voorwaarden | Cookies
org-be_grandoptical:/Content Items/Footer/gob-paymentmethods.png
Welkom bij GrandOptical Kies hier uw taal
 
Bienvenue chez GrandOptical Choisissez votre langue